تغییر قیمت سه نوع پژو

در این پست به افزایش قیمت چند دستگاه خودرو پژو اشاره می نماییم

خودروهای شامل حال تغییر قیمت عبارتند از :پژو ۴۰۵ جی ال ایکس و جی ال ایکس دوگانه سوز و اس ال ایکس

بهای  بازار آزاد خودروهای  پژو ۴۰۵ GLX و پژو ۴۰۵ GLX دوگانه و همچنین پژو ۴۰۵ SLX بالا رفته است و بهای دیگر محصولات پژو بی تغییر ثابت مانده است

بنا بر  اخبار  اقتصادنیوز،بهای بازار آزاد خودروی  پژو ۴۰۵ GLX، پژو ۴۰۵ GLX دوگانه و پژو ۴۰۵ SLX به ترتیب به نسبت های چهار، یک و دو میلیون ریال بالا

رفته  است و بهای  دیگر محصولات  تولید گشته  این کارخانه همچنان ثابت می باشد

 

 

 

نام محصول

بها در بازار آزاد

بهای کارخانه

پژو ۲۰۶ اس دی V2:

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ اس دیV20:

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ اس دی V8:

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ اس دی V9:

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۲:

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۵:

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۳,۳۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۶:

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک:

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای:

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۴۰۵:GLX

۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ▲

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۴۰۵GLX دوگانه:

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ▲

۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰

پژو ۴۰۵:SLX

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ▲

۲۹۶,۳۰۰,۰۰۰

پژو پارسAT سال:

۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارسELX:

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰

پژو پارسLX سال:

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارسXUM:

۳۵۴,۰۵۰,۰۰۰

پژو پارس سال:

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۲۸۹,۰۰۰

پژو پارس دوگانه:

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۴۵۰,۰۰۰

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید