دسته: شرکت پژو

شرکت پژو

تاریخچه پژو

در کشور فرانسه در سال ۱۸۱۰ شرکت پژو توسط امیل پژو جهت تولید آسیاب های قهوه ساخته شد .
در سال ۱۸۳۰ این کمپانی ساخت ذوچرخه را آغاز نمود
شرکت پژو در سال ۱۸۸۲ بود که به طور رسمی با تولید دوچرخه به صنعت وسایل نقلیه راه پیدا کرد
این دوچرخه ای که ساختند به گونه ای بود که چرخ جلویش خیلی بزرگ و چرخ عقبش خیلی کوچک بود .

لوگوی پژو

در سال ۱۸۵۰ اولین بار بود که آرم شیر برای شرکت پژو دیده شد و نهایتا در سال ۱۸۵۸ بود که به طور رسمی ثبت گردید
سال ۱۸۹۸ برای پژو یک سال خیلی مهم به شمار می آمد زیرا در این سال بود که خودروهای پژو به صورت رسمی بااین نام روانه بازارها گشتند یک خودروی سه چرخه که توسط آرمان طراحی شده بود
اما لوگوی اصلی این شرکت در نهایت در سال ۱۹۳۳ با طرح شیر به عنوان لو گوی جهانی طراحی شد