برچسب: آغاز تولید پژو 2008 در سالن یک ایران خودرو

آغاز تولید پژو ۲۰۰۸ در سالن شماره ۱ ایران خودرو

بر اساس گفته هایی که از خود شرکت ایران خودرو به گوش رسیده شده است اتومبیل پژو ۲۰۰۸ در حال حاضر در سالن شماره یک کمپانی ایران خودرو همان طور که از قبل تصمیم گرفته شده بود در دست تولید شدن می باشد .
طرح های فروشی برای این خودروی مذکور در نظر گرفته اند تا پس از آن که کار تولید انبوه این خودرو به پایان رسید از طریق آن طرح ها اتومبیل ها را به دست مشتریان برسانند .