برچسب: اتوماتیک

PEUGEOT 407 | پژو ۴۰۷ (اتوماتیک)

تجهیزات و امکانات خودروی پژو ۴۰۷ (اتوماتیک) به شرح ذیل می باشد :
۱ . پرده شیشه عقب
۲ . آینه بغل ها جمع شونده برقی
۳ . تهویه هوا اتوماتیک با کانال عقب
۴ . کروز کنترل
۵ . سنسور پارک عقب
۶ . سنسور باران
۷ . چراغ های اتوماتیک ….