برچسب: بازار

پژو و بازارهای کشور آمریکا

در حال حاضر شنیده هایی که به گوش ما می رسد حکایت از آن دارد که گروه PSA تصمیم به آن دارد که به عنوان یک شرکت حمل و نقل برای کرایه خودروهای الکتریکی و کارهایی نظیر آن به بازارهای آمریکا برگردد .
هر اتوموبیل ساز مدرنی این را می خواهد که به بازارهای آمریکا وارد شود اما چیزی که در این بین لازم می باشد تولید کردن اتوموبیل هاو تراک‌هایی مناسب و با کیفیت خوب است .