برچسب: بیرینگ خودروها

تفاوت بلبرینگ با رولبرینگ چیست؟

یک تعبیر اشتباه که در بین همه مردم رواج پیدا کرده است آن است که به همه بیرینگ ها بلبرینگ می گویند . این کاملا غلط است و صحیح این ماجرا آن است که به آن دسته از بیرینگ هایی که جز غلتشی آن ساچمه است بلبرینگ می گویند و به آن دسته از بیرینگ هایی که جز غلتشی آن ها غلتک است رولبرینگ می گویند .