برچسب: تاریخچه

تاریخچه پژو

در کشور فرانسه در سال ۱۸۱۰ شرکت پژو توسط امیل پژو جهت تولید آسیاب های قهوه ساخته شد .
در سال ۱۸۳۰ این کمپانی ساخت ذوچرخه را آغاز نمود
شرکت پژو در سال ۱۸۸۲ بود که به طور رسمی با تولید دوچرخه به صنعت وسایل نقلیه راه پیدا کرد
این دوچرخه ای که ساختند به گونه ای بود که چرخ جلویش خیلی بزرگ و چرخ عقبش خیلی کوچک بود .