برچسب: تفاوت بلبرینگ با رولبرینگ

تفاوت بلبرینگ با رولبرینگ چیست؟

یک تعبیر اشتباه که در بین همه مردم رواج پیدا کرده است آن است که به همه بیرینگ ها بلبرینگ می گویند . این کاملا غلط است و صحیح این ماجرا آن است که به آن دسته از بیرینگ هایی که جز غلتشی آن ساچمه است بلبرینگ می گویند و به آن دسته از بیرینگ هایی که جز غلتشی آن ها غلتک است رولبرینگ می گویند .