برچسب: خودروی برقی

PEUGEOT EX1 | پژو ای ایکس وان

پژو ای ایکس ۱ اتوموبیلی می باشد که هنوز وارد فاز تولید انبوه نگردیده است اما به دلیل اینکه از تکنولوژی های فوق العاده نوین در آن استفاده شده است به راحتی از کنار این خودرو گذشتن کار سختی می باشد
هرچند که این احتمال وجود دارد که وارد مرحله تولید انبوه هم بشود
این اتوموبیل فقط برای دو سرنشین جای دارد و یک خودروی برقی هم می باشد