برچسب: دوگانه

تغییر قیمت سه نوع پژو

ما باز هم شاهد و نظاره گر بالارفتن قیمت ها هستیم
سه خودروی پژو ۴۰۵ جی ال ایکس و جی ال ایکس دوگانه سوز و نهایتا اس ال ایکس هر کدامشان به ترتیب ۴۰۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰و ۲۰۰۰۰۰۰افزایش یافته اند