برچسب: رییس جمهور

رییس جمهور پژو ۶۰۷ سوار می شود

برای حفظ و حراست از جان سران مملکت باید تدابیری اندیشه شود و برای اینکه این افراد بتوانند به راحتی و با خیال راحت در معابر عمومی رفتو آمد کنند باید یک سری حربه هایی به کار گرفته شود .
به همین دلیل می باشد که معمولا اتوموبیل های این افراد با سایر افراد جامعه متفاوت می باشد
گذشته ازاین مسیله زمانی که یک کشور در صنعت اتوموبیل سازی دارای توان قابل قبولی باشد سران مملکت با انتخاب نمودن برند داخلی توجه خود را به آن صنعت نشان خواهند داد