برچسب: سایپا | SAIPA

قرار داد سایپا با پژو | PEUGEOT

شرکت خودروسازی فرانسوی پژو به خاطر به وجود آمدن تحریم های آمریکا علیه ما مجبور به خارج شدن از بازارها خودروی کشورمان شد اما حالا با برداشته شدن این تحریم ها این شرکت قصد دارد تا جایگاه گذشته خود را در کشور ما دوباره به دست آورد .
به همین منظور علاوه بر منعقد نمودن قرارداد با کمپانی ایران خودرو شروع به بستن قرارداد با شرکت خودروسازی سایپا هم نموده است.