برچسب: سرگذشت

وضعیت پژو قبل و بعد از جنگ جهانی دوم

پژو قبل از جنگ جهانی دوم یعنی قبل از جاه طلبی هیتلر جایگاه خیلی مستحکمی در فرانسه داشت
با وقوع جنگ فرانسه نخست سعی کرد مقاومت کند ولی در نهایت تسلیم شد. در حین جنگ اسیب های زیادی به کارخانجات از جمله پژو وارد شده بود
پژو بعد از جنگ مجبور شد از اول شروع کند ولی به دلیل استقبال مردم دوباره خیلی زود بلند شد