برچسب: سواری

بررسی سواری پژو ۴۰۷

خودروی پژو ۴۰۷ در مبحث سواری و فرمان پذیری به خوبی می تواند از رقبای کره ای و ژاپنی اش پیشی بگیرد .
پس از بررسی های لازم مشخص گردیده است که پژو ۴۰۷ دارای سواری و فرمان پذیری عالی می باشد .
رانندگی با این خودرو حتی در سرعت های خیلی بالا هم احساس کنترل کامل بر خودرو را در درون شما کم نخواهد کرد .
و هر راننده ای بعد از چند دقیقه رانندگی کردن با این خودرو جرات انجام دادن مانورهای سنگین را به خود می دهد .