برچسب: غیر قانونی

تولید پژو ۴۰۵ قانونی نیست !

بر اساس آن ابلاغیه ای که به خودروسازان ابلاغ گردیده است تولید و ساخت خودروهایی مانند پژو و همچنین پراید غیر قانونی می باشد زیرا از عمر مفیدشان گذشته است
طبق این ایین نامه دستور داده میشود که خودروهایی که در داخل تولید میشوند و برند داخی هم دارند از زمان ساخت اولین خودرو ۱۰ سال اجازه تولید دارند