برچسب: فرمول

نام گذاری پژو

فرمول XOY یک فرمول مخصوص پژو می باشد که این کمپانی از این فرمول برای نام گذاری محصولاتش استفاده می نماید
که در این فرمول ایکس بیان کننده سایز خودرو و همچنین وای بیان کننده سال تولید همان خودرو می باشد
با این اوصاف هر چقدر این رقم بالاتر باشد یعنی اینکه این خودرو جدید تر می باشد
برای نمونه پژو ۴۰۶ از پژو ۳۰۵ به روز تر و همچنین بزرگتر است