برچسب: قرارداد

جزییات قرار داد ایران خودرو و پژو

کمپانی ایران خودرو با پژو پس از ماه ها مزاکره بالاخره قرادادی باهم منعقد نمودند و پس از ۳ سال قطع رابطه موفق به شروع دوباره رابطه نمودند کمی به جزییات این قرارداد می پردازیم تا ببینیم به ضرر یا به نفع بازار اتوموبیل بوده است
سیستم چرخشی بودن شرکت مشترک یکی از این جزییات می باشد که این سیستم چرخش هر دو سال یکبار به چرخش در می آید
دومین مورد ارایه مدل های پژوهای ارتقا یافته می باشد
و نهایتا این می باشد که پژو هیچ اقدامی در قبال ۲۰۶ و ۴۰۵ صورت نمی دهد و اختیار ماندن یا رفتن این دو خودرو را به ایران خودرو می دهد