برچسب: محصولات ایکاپ

نمایندگی های محصولات شرکت ایکاپ (شرکت مشترک پژو و ایران خودرو)

جهت فروش محصولات شرکت ایکاپ (شرکت مشترک میان ایران خودرو و شرکت پژو) نمایندگی های از میان نمایندگی های شرکت ایران خودرو انتخاب شده است که در فاز نخست قرار شده است تا نمایندگی های در تهران و چند شهر بزرگ دیگر و همچنین نمایندگی هایی در مرکز استان ها به وجود آید .