برچسب: معرفی پژو روآ

معرفی پژو روآ | PEUGEOT ROA

اتومبیل پژو روآ در سال ۱۳۸۵ توسط شرکت ایران خودرو تولید و عرضه گشت .
خودروی پژو روآ اتومبیل بهبود پیدا کرده و ارتقا یافته خودروی پژو آردی می باشد که قطعات آن بهبود پیدا کرده است .
موتور مورد استفاده در خودروی پژو روآ موتور OHV است .
در اواسط سال ۸۸ بود که کار تولید خودروی پژو روآ متوقف گردید و در عوض خودروی پژو روآی سال تولید شد .