برچسب: پژومانع پیشرفت

پژو و رنو مانع پیشرفت خودروسازان داخلی!

برای پیشرفت کردن در صنعت خودروسازی کشورمان ایران لازم است که پیش از هر چیزی مشکلات مربوط به خصوصی سازی تولید قطعات را حل کنیم وگرنه هیچ گونه پیشرفتی صورت نخواهد پذیرفت .
وجود کمپانی هایی مانند پژو و رنو در صنعت خودروسازی کشورما سبب می شود تا ایران یک مونتاژ کار صرف باقی بماند .