برچسب: کانسپت

PEUGEOT OXIA | پژو اکسیا

خودروی پژو اکسیا نامش را از یک منطقه در مریخ گرفته است .
این خودرو در مبحث مهندسی اش واقعا یک خودروی خارق العاده می باشد .
پژو اکسیا وزن بسیار سبکی دارد و از ترکیب کولار و فیبر کربن ساخته شده است .
وزن شاسی خودروی پژو اکسیا تنها معادل هشتادو دو کیلو می بود .