برچسب: کلیات

کلیات پژو

بنیان گذار پژو آرماندپژو بود تاسیس این کمپانی در سال ۱۸۹۶ بوده است
دفتر مرکزی این کمپانی کشور فرانسه و پاریس می باشد
نخستین محصول پژو یک خودروی سه چرخه بود در سال ۱۸۸۹ توسط آرمان البته با کمک گوتلیپ تولید شد