برچسب: 2015

مشخصات اتومبیل پژو ۴۰۸ مدل ۲۰۱۵

در حقیقت می توان اتومبیل پژو ۴۰۸ را نسخه ارتقا یافته اتومبیل پژو ۳۰۸ نامید این دو خودرو به هم بسیار شبیه هستند فقط کمی پژو ۴۰۸ نسبت به پژو ۳۰۸ رشد یافته است .
چند مورد استفاده شده در این خودرو که باعث جذابیت و زیبایی این خودرو گشته است عبارتند از :
طرح های جدید در چراغ های قسمت عقب وجلو و استاده از LED
داشتن حالت منقار گونه در جلو و حالت چنگال فرم در عقب