برچسب: 307

PEUGEOT 307 | پژو ۳۰۷

پژو ۳۰۷ یک خودروی خانوادگی و کوچک می باشد که محصول تولیدی شرکت پژوی فرانسه می باشد .
پژو ۳۰۷ از سال ۲۰۰۱ تولیدش شروع شد و موفق گشت تا در سال ۲۰۰۲ عنوان خودروی سال اروپا را از آن خود سازد
در سال ۲۰۰۷ نسخه جدید این خودرو با نام پژو ۳۰۸ به بازارها آمد اما کماکان تولید ۳۰۷ تا سال ۲۰۱۴ در چند کشور آمریکای جنوبی و چین ادامه داشت .