برچسب: PEUGEOT 206

راز های ۲۰۶ | PEUGEOT 206

این خودرو در اصل تولید فرانسه است
چیزی که موجب میشود این خودرو از سایر خودروهای قدیمی متمایز گردد دارا بودن به سامانه الکترونیکی مالتی پلکس است
این سامانه به این گونه است که راننده تمام فرامین خود را به این سامانه ارسال میکند و این سامانه فرامین را به تجرا در می آورد
در حال حاضر خودروهای سورن و سمند هم این سامانه را دارند