برچسب: SLX

تغییر قیمت سه نوع پژو

ما باز هم شاهد و نظاره گر بالارفتن قیمت ها هستیم
سه خودروی پژو ۴۰۵ جی ال ایکس و جی ال ایکس دوگانه سوز و نهایتا اس ال ایکس هر کدامشان به ترتیب ۴۰۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰و ۲۰۰۰۰۰۰افزایش یافته اند

حقایقی از پژو ۴۰۵!

در بین تمام خودرو سازان یک قانون نا نوشته وجود دارد که آن هم این است که بعد از گذشتن یک مدت از تولید یک خوردو با اعمال تغییراتی در آن همان خودرو را با عنوان جدید وارد بازار میکنند
حال یکی از موفق ترین این نمونه پژو ۴۰۵ با عنوان جدید SLX میتوان به عنوان نمونه آورد که البته با وجود تغییرات مثبت اما چند مشل در آن هست که حتی در مورد نسخه اولیه آن وجود نداشت